Medborgardialog-Frågor till dig som är invånare i Södra Fyrbodal

Vilka frågor är viktiga för att du ska känna dig trygg där du bor? Vad tycker du att polisen ska fokusera på i Stenungsund, Tjörn och Orust nästa år? Nu startar vi arbetet med 2018 års medborglöfte.

Du har möjlighet att påverka polisens trygghetsskapande arbete genom att fylla i enkäten:

1. Känner du dig trygg i din kommun?

 
Om svaret är JA, vad är det som gör att du känner dig trygg?
Om svaret är NEJ, vad är det som gör att du känner dig otrygg?
 
2. Har du något förslag på hur polisen kan arbeta för att du ska känna dig tryggare i din kommun?
 
3. Har du något förslag på hur kommunen kan arbeta för att du ska känna dig tryggare i din kommun?
 
4. I kommunen arbetar polisen och kommunen tillsammans i ett så kallat medborgarlöfte.
Känner du till vad medborgarlöftet handlar om?


 
 
Vem är du som svarat


 
Din ålder 
Vilken koppling har du till kommunen? 
Kommun i Södra Fyrbodal som avses


 

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden