Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nu är vapenamnestin slut

Vad menas med vapenamnesti och vad ska du tänka på när du lämnar in vapen och ammunition till polisen? Här får du svar på frågor om vad som gäller under vapenamnestin, som pågår mellan den 1 februari och 30 april.

Allmänna frågor

Vad menas med vapenamnesti?

Det innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha tillstånd för det kan lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten utan att straffas för innehavet. Vapenamnestin gäller 1 februari– 30 april 2018.

Vad är syftet med vapenamnestin?

Syftet är att minska förekomsten av illegala vapen i samhället och på så sätt rädda liv.

Kan jag lämna in vilken typ av vapen som helst?

Nej, amnestin gäller bara skjutvapen och ammunition. Polisen kan inte ta emot sprängmedel eller andra explosiva ämnen. Amnestin gäller heller inte för knivar eller andra farliga föremål. Däremot omfattar amnestin exempelvis ljuddämpare, pipor, lådor m.m. Det är sådana föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen (1996:67), på Riksdagens webbplats.

Var kan jag lämna in vapen eller ammunition?

Vapen och ammunition lämnas in på ett polishus eller en polisstation. Öppettider och adresser kommer du hitta på polisens webbplats. Du kan också ringa 114 14 för mer information. Inlämningsställen under vapenamnestin

Vad kan jag lämna in och hur?

Om jag känner till att någon har ett illegalt vapen, kan jag lämna in det till polisen, fast det inte är mitt? Ja, du kan lämna in vapnet och du har rätt att vara anonym. Ansvarsfriheten gäller både för den som lämnat in vapnet/ammunitionen och för den som olagligt haft vapnet/ammunitionen.

Kan jag lämna in sprängmedel, explosiva varor och annat som inte är skjutvapen?

Nej, amnestin gäller bara skjutvapen och ammunition. Du får absolut inte ta in sprängmedel eller andra explosiva varor på en polisstation. Kontakta istället polisen på telefon 114 14 och fråga hur du ska göra med föremålet eller föremålen.

Är det något särskilt jag behöver tänka på vid inlämnandet?

Du måste noggrant kontrollera att vapnet är oladdat när du transporterar det. Dessutom bör det transporteras diskret i låst väska eller liknande.

Jag har svårt att ta mig till polisens inlämningsställen. Kan polisen komma och hämta vapen hemma hos mig?

I första hand ska vapen och ammunition som omfattas av amnestin lämnas in på ett polishus eller en polisstation. Om du inte kan ta dig till närmsta polishus/polisstation kan du ringa till polisen och fråga om det finns möjlighet för polisen att hämta vapnet.

Jag har inte tillgång till bil, kan jag ta med mig mitt eller mina vapen i kollektivtrafiken när jag ska lämna in det till polisen?

Det finns risker med att transportera vapen i kollektivtrafiken. Det är därför mycket viktigt att du förvarar vapnet på ett så säkert och dolt sätt som möjligt, till exempel i låst väska eller liknande. Du måste ha ständig uppsikt över vapnet så att inte någon annan kommer i kontakt med det. Se även den tidigare frågan om vad du ska tänka på vid inlämnandet.

Om jag känner eller är anhörig till någon som har illegala vapen, hur ska jag göra då?

Kan jag tipsa polisen om att hämta vapnen eller lämna in dem själv? Du kan antingen lämna in vapnet på en polisstation eller ett polishus, eller ringa till polisen och be att få tala med din lokala polisstation.

Anonymitet

Måste jag berätta varifrån jag har fått egendomen?

Under vapenamnestin kan du lämna in skjutvapen eller ammunition och vara helt anonym. Du behöver alltså inte besvara några frågor eller uppge ditt namn.

Vad omfattar anonymiteten under amnestin?

Anonymiteten omfattar endast innehavet av skjutvapen och ammunition som det krävs tillstånd för att få inneha.

Vad innebär ansvarsfriheten?

Om det vid provskjutning visar sig att vapnet jag lämnar in har varit med i ett brott, kan jag bli åtalad och dömd då? Ansvarsfrihet gäller bara för det olagliga innehavet. Finns det samband mellan det inlämnade vapnet och andra brott får polisen utreda dessa.

Om jag vill lämna in ett illegalt vapen efter amnestin, vad händer då? Riskerar jag att bli åtalad eller dömd för innehavet?

Eftersom att det enligt vapenlagen krävs tillstånd för att inneha skjutvapen begår du ett brott om du innehar ett skjutvapen utan tillstånd. Av 9 kap. 7 § vapenlagen framgår det emellertid att det bara får väckas åtal mot någon som frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition till Polismyndigheten om det är motiverat från allmän synpunkt.

Vapen och tillstånd

Gäller amnestin om jag har ett vapen utan att ha tillstånd till det och polisen hittar vapnet?

För att amnestin ska gälla måste man lämna in vapnet frivilligt. Om en polis påträffar ett vapen räknas det inte som frivillighet.

Vad gäller om jag vill lämna in vapen jag har licens för?

Vapen som du har tillstånd att ha kan du alltid lämna in till Polismyndigheten för skrotning, oavsett om det är amnesti eller inte. Du har rätt till ditt vapen så länge du beviljats tillstånd av Polismyndigheten, även om din licens tappats bort eller förstörts.

Eftersom det kommer att vara en ökad arbetsbelastning under amnestiperioden ber vi dig som har tillstånd att inneha skjutvapen att, om möjligt, vänta med att lämna in ditt vapen för skrotning till efter amnestin.

Övriga frågor

Kostar det något att lämna in vapen till polisen?

Nej, att lämna in vapen är helt kostnadsfritt.

Vad gör polisen med inlämnade vapen och ammunition?

Alla vapen som lämnas in till polisen kontrolleras mot polisens vapenregister för att se om det finns någon registrerad tillståndsinnehavare till vapnet. Om vi identifierar en tillståndsinnehavare skickar vi en underrättelse till personen, som sedan har en månad på sig att göra anspråk på vapnet. Om det inte görs tillfaller vapnet staten. Om ingen tillståndsinnehavare identifieras är grundregeln att inlämnade varor skrotas. I vissa fall kan det vara befogat att bevara egendomen för musealt eller militärt ändamål. Vapnen bjuds inte ut till försäljning.

Finns det någon begränsning i vem som kan lämna in vapen under amnestin?Behöver man exempelvis vara myndig, bosatt i landet eller vara svensk medborgare?

Nej, det finns inte någon begränsning.

Om jag lämnar in vapen under amnestin, kan jag få ersättning då?

Nej, vi lämnar inte någon ersättning för vapen eller ammunition. Däremot tar vi emot vapnet utan avgift.

Till toppen