Coronaviruset och polisen

Händelseutvecklingen kring coronaviruset innebär en utmanande situation och en osäker lägesbild som förändras kontinuerligt.

I Polismyndighetens uppdrag ligger det att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att allmänheten följer de lagar och förordningar som har beslutats för att förhindra smittspridning i samhället.

Regler kring sammankomster

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Polismyndigheten följer noga de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.   

Sök tillstånd för offentlig tillställning

Sök tillstånd för allmän sammankomst

Svensk polis står stadigt

Polismyndigheten arbetar för ett tryggt och säkert Sverige och har en stor vana att hantera komplexa situationer och kriser. Med fokus på vårt huvuduppdrag: att säkerställa människors trygghet och säkerhet, arbetar polisen kontinuerligt med vårt brottsbekämpande arbete för att landets medborgare ska känna sig så trygga som möjligt.

Gränspolisens arbete

Så påverkas resandet till Sverige av restriktioner och tillfälliga regler till följd av coronapandemin

Bedrägerier och Covid-19

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

Regionala och lokala råd och regler

Många regioner har tagit fram regionala och lokala råd och regler. För att vara säker på vad som gäller för just din region eller län hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, din region eller till länsstyrelsen i ditt län.