Coronaviruset och polisen

Händelseutvecklingen kring coronaviruset innebär en utmanande situation och en osäker lägesbild som förändras kontinuerligt.

I Polismyndighetens uppdrag ligger det att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att allmänheten följer de lagar och förordningar som har beslutats för att förhindra smittspridning i samhället.

Polismyndigheten följer noga de uppmaningar och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.   

Svensk polis står stadigt

Polismyndigheten arbetar för ett tryggt och säkert Sverige och har en stor vana att hantera komplexa situationer och kriser. Med fokus på vårt huvuduppdrag: att säkerställa människors trygghet och säkerhet, arbetar polisen kontinuerligt med vårt brottsbekämpande arbete för att landets medborgare ska känna sig så trygga som möjligt.

Gränspolisens arbete

Så påverkas resandet till Sverige av restriktioner och tillfälliga regler till följd av coronapandemin

Sammankomster och tillställningar

Förändringar i förbudet på serveringsställen från den 8 oktober

Sedan den 29 mars gäller ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar.