Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se
Uppdaterad 28 december 20:58

28 december 20.20, Övrigt, Skåne län

Fyrverkerier.

Vid denna tid på året ökar belastningen märkbart på Polisens regionledningscentral, med anledning av fyrverkerirelaterade händelser. Ledningscentralens personal hanterar inkommande samtal enligt fastställda riktlinjer och prioriterar händelsen utifrån information och lägesbild. Prioriteringen av ärendet styr om resurs ska beordras/skickas och hur snabbt det ska ske. Om det är konkret fara för liv och hälsa, blir ärendet högprioriterat och resurs skickas så fort det finns sådan tillgänglig.

Vid all hantering av fyrverkerier (i lag benämnt som pyrotekniska varor) – förvärv (inköp), innehav och användning gäller 18-årsgräns. Personer under 18 år får alltså enligt lag inte ens befatta sig med fyrverkerier. Det är således inte heller tillåtet att som vuxen köpa eller överlåta fyrverkerier till personer under 18 år. Det sistnämnda gäller även förälder eller vårdnadshavare till barn och ungdomar under 18 år.

Enligt lag får fyrverkerier generellt inte användas utan tillstånd av polismyndigheten. På nyårsafton kan avsteg från denna regel ske via lokala ordningsföreskrifter, utfärdade av respektive kommun. Olika kommuners lokala ordningsföreskrifter kan skilja sig åt.

Det är generellt förbjudet att använda fyrverkerier på kyrkogårdar, begravningsplatser och inom sjukhusområde.

Den som hanterar fyrverkerier har en skyldighet att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand och explosion. Oavsett om hanteringen är laglig eller olaglig, måste alltså användaren vara försiktig och hänsynstagande till omgivningen.

Polisen kan rapportera den som bryter mot gällande lagstiftning för brott, fyrverkerierna kan tas i beslag för förverkande (man får inte tillbaka godset, som vanligtvis förstörs). Domstol kan döma personen till penningsböter eller fängelse.

Polisen vill mana till försiktighet och hänsynstagande vid all hantering av fyrverkerier. Vidare uppmanar Polisen föräldrar eller vårdnadshavare till barn och ungdomar under 18 år att vara uppmärksamma på om de unga olovligen innehar eller använder fyrverkerier.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.
Till toppen