Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se
Uppdaterad 06 april 10:10

05 april 10:12, Olaga hot, Göteborg

Grovt olaga hot mot grupp på gymnasieskola i Göteborgs centrum. Insats vid Katrinelundsgymnasiet, Skånegatan i Göteborg.

En anhörig till en elev kontaktar polis och uppger att eleven som går på Katrinelundsgymnasiet mår dåligt. Eleven har själv uttryckt hot både personligen och via sociala medier som går ut på att skada andra. Eleven har under dagen uppträtt på ett sätt att polisen tar händelsen/situationen på största allvar.

Det framkommer även uppgifter från gymnasieskolan, den aktuella eleven kan ha varit på plats i skolan och även uppträtt hotfullt på plats.

Den sammantagna bilden av eleven och situationen i övrigt gör att polisen sänder personal till skolan med uppgift att hitta och frihetsberöva den aktuella eleven. Samtidigt så beslutar skolan om att genomföra vissa åtgärder för elever och anställdas säkerhet.

Kl 10.36: Beslutar polisen om att inleda en sk särskild händelse. Den misstänkta eleven är ännu inte återfunnen. Insatsen på plats omfattar ett stort antal polispatruller, insatsstyrkan samt räddningstjänst.

Den primära uppgiften för insatsen är att förhindra våldsbrott hitta och frihetsberöva den misstänkta eleven. Det är oklart om eleven för närvara de finns på skolan. Polisen söker igenom skolan utan att finna eleven.  

Skolan informerar om att för närvarade finns ca 1000 elever på plats i skolan. Skolledningen uppger att de kommer att skicka hem dessa elever i omgångar när det kan ske utan risk.

Förundersökning inledd med rubricering grovt olaga hot mot grupp. Ingen person har för närvarade skadats fysiskt i samband med händelsen.

Kl 12.30: Den elev som polisen eftersöker har ännu inte anträffats.

Kl 13.20: Den elev som polisen söker har ännu inte anträffats. Det har dessutom framkommit att den aktuella personen troligen är en f.d elev på gymnasieskolan.

Uppdatering kl 16.49 Under dagen har polisen genomfört ett antal utredningsåtgärder angående de initiala uppgifter om hot som kom in till polisen. I nuläget finns det inget som bekräftar att hot har förekommit mot någon skola eller annan plats. Polisen fortsätter att söka efter den före detta eleven då det finns omständigheter i utredningen som gör att polisen vill prata med personen.

Polis kommer att vara kvar vid Katrinelundsgymnasiet i trygghetsskapande syfte så länge det finns personal kvar på skolan under fredagen.

Uppdatering 6/4

10.05 Den eftersökta personen anträffades sent under fredagskvällen. Han förhördes initialt, och anhölls därefter av åklagare. Nya förhör kommer att hållas med honom under dagen. Det finns ingen ytterligare information om utredningen. Några hot har dock inte riktats mot skolan.

 

Texten uppdateras när ny information kan lämnas ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.
Till toppen