Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Uppdaterad 25 augusti 21:59

25 augusti 12:36, Polisinsats/kommendering, Malmö

ALLSVENSK FOTBOLLSMATCH MELLAN MALMÖ FF (MFF) OCH DJURGÅRDENS IF (DIF) PÅ STADION I MALMÖ, 25 AUGUSTI KL. 17.30.

Med anledning av söndagens allsvenska fotbollsmatch mellan Malmö FF (MFF) och Djurgårdens IF (DIF) kommer polisen att ha hög närvaro vid Stadion och i de centrala delarna av Malmö. Delar av staden kommer att övervakas med hjälp av polisens helikopter.

Polisen kommer att vara på plats för att förebygga och agera mot ordningsstörning och brottslig handling före, under och efter fotbollsmatchen. Målsättningen är att underlätta för besökare och andra berörda. Människor ska uppleva ett trevligt, tryggt och säkert idrottsevenemang med god ordning i samband med fotbollsmatchen och utan allvarligare ordningsstörningar i Malmö.

Polisens förberedelser inför matchen har präglats av dialog och samverkan med de båda fotbollsklubbarna och dess olika supportergrupperingar. Polisen arbetar långsiktigt med att stärka den positiva supporterkulturen och därigenom minska otrygghet, brott och ordningsstörningar vid idrottsevenemang. Fotboll och andra idrottsevenemang ska vara en välkomnande och positiv publikfest för alla.

Stadion förväntas bli fullsatt och mer än 2000 DIF-supportrar väntas komma på besök i Malmö. Det kommer att vara mycket folk i rörelse i staden – bland annat runt Lilla Torg och Gamla Väster, Centralplan och området runt Stadion. I samband med att supportrar ska ta sig från respektive samlingsplatser till Stadion, kan trafikstörningar uppstå. Polisen kommer att vara på plats för att förebygga ordningsstörning och underlätta för supportrar och vägtrafikanter.

Polisens uppgift är bland annat att arbeta för att undvika ordningsstörning samt att förebygga och ingripa mot brottslig handling. Varje enskilt polisiärt ingripande ska föregås av en behovs- och proportionalitetsbedömning – åtgärden ska vara rimlig i förhållande till situation och brott. Vidare är kontinuerliga taktiska övervägande och konsekvensanalys viktigt i Polisens arbetsmetodik – ingripande ska, så långt det är möjligt, utföras med fokus på att minimera risken för fysiska skador på gärningsperson, polisman och tredje person.

Att polisen inte omedelbart ingriper vid alla uppkomna ordningsstörningar eller brott kan alltså bero på flera saker men innebär inte nödvändigtvis att Polisen inte agerar. Polisen har goda egna möjligheter att dokumentera skeendet genom till exempel filmning och inne på Stadion finns kameraövervakning, som kan användas i brottsutredning och lagföring. Säkerhet och ordningshållning inne på Stadion är i första hand arrangörens ansvar men Polisen står redo att stötta vid behov. Allmänhetens säkerhet är alltid viktigast för Polisen

Fotbollsmatchen hanteras som en särskild händelse - vilket betyder att det finns en särskilt tillsatt resurs för ändamålet. Den särskilda händelsen leds av en stab, arbetet utförs enligt särskilda rutiner och olika polisiära specialiteter finns att tillgå för att uppnå mål och syfte med insatsen. Inför alla polisiära insatser görs en risk- och hotbildsanalys. Beslutet om särskild händelse, kommenderingens storlek och numerär är grundat på Polisens rådande hotbildsbedömning.

Polisen ser fram emot en trevlig och spännande tillställning i den allsvenska toppstriden, med god supporterkultur och i bästa idrottslig anda.

Denna händelsenotis kommer att uppdateras under kvällen.

Frågor om fotbollsmatchen från media besvaras av Polisens presstalesperson Rickard Lundqvist på telefonnummer 0724-50 27 41, söndag 25 augusti mellan kl. 13.00 och 22.30.

Uppdatering kl. 16.55: Polisen är ännu så länge nöjd med skeendet under dagen – ingen ordningsstörning har uppstått.

Ett antal kontroller av person har genomförts och vid dessa kontroller har det anträffats bland annat pyroteknik och brottsverktyg för våldsbrott. Aktuella personer är rapporterade för brott och föremålen är i beslag. I vissa av fallen har personen frihetsberövats – formen för detta varierar mellan gripande, omhändertagande enligt 13 § Polislag eller Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB).

Efter att matchen är genomförd och dagens kommendering är under avveckling, kommer Polisen att presentera en summering av utfört arbete.   

Det har skett vandringar i samlad grupp från respektive samlingsplats till Stadion, dels hos DIF-supportrarna och dels hos MFF-supportrarna. Båda grupperna är nu framme vid Stadion. I samband med vandringarna har det använts en del pyroteknik, så kallade bengaler och rökfacklor. Polisen har dokumenterat skeendet och kommer att agera mot respektive misstänkt person vid lämpligt tillfälle.

Uppdatering kl. 19.45: Summering av frihetsberövanden innan matchstart

* Gripna: 1 (våld mot tjänsteman)
* 13 § Polislag, omhändertagande: 3
* Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB): 2
* Medtagande för kroppsbesiktning (ringa narkotikabrott, eget bruk): 1

Uppdatering kl. 21.10: Polisens särskilda händelse och kommendering i samband med fotbollsmatchen är avslutad och kan summeras enligt följande:

Upprättade anmälningar

- Våld mot tjänsteman: 1
- Framkallande av fara för annan (i samband med användande av pyroteknik): 3
- Brott mot ordningslag: 1
- Brott mot narkotikastrafflag, innehav: 1
- Brott mot narkotikastrafflag, eget bruk: 1

Övrigt

- Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, upprättade ansökningar: 7

Frihetsberövanden

* Gripna: 1
* 13 § Polislag, omhändertagande: 6
* Lag om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB): 3
* Medtagande för kroppsbesiktning (brott mot narkotikastrafflag, eget bruk): 1

Uppdatering kl. 21.55: Justering av tidigare förteckning över upprättade brottsanmälningar samt rätt tid för avslutande av den särskilda händelsen.

Polisens särskilda händelse avslutades kl. 21.45.

Upprättade anmälningar

- Våld mot tjänsteman: 1
- Grov misshandel: 1
- Framkallande av fara för annan (i samband med användande av pyroteknik): 3
- Brott mot ordningslag (innehav av otillåten pyroteknik): 1
- Brott mot ordningslag (användande av otillåten pyroteknik på läktare): 2
- Brott mot ordningslag (otillåten maskering i samband med idrottsevenemang): 2
- Brott mot ordningslag (genom att beträda planområdet under pågående match): 1
- Brott mot narkotikastrafflag, innehav: 1
- Brott mot narkotikastrafflag, eget bruk: 1
- Ofredande: 1

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.
Till toppen