28 december 21:13, Övrigt, Helsingborg

Adolfsberg, Närlunda och Planteringen. Tillfällig kameraövervakning med UAS/drönare.

Under fredagen och lördagen den 27-28 december besköts både polis och allmänhet av fyrverkeripjäser från ungdomar i den grova kriminella gängmiljön. Man eldade upp tre stycken bilar och man idkade skadegörelse genom att skjuta fyrverkeripjäser mot byggnader och fordon.

Händelserna gör att polisledningen i Helsingborg, inom ramen av pågående Operation Rimfrost, omedelbart tagit beslut om att använda Unmanned Aerial System (UAS) eller som det också kallas, drönare. Syftet med användandet av UAS/drönare är att förhindra brott och att för att ge större möjligheter till att utreda brott.

Aktuella områden är stadsdelarna Adolfsberg, Närlunda samt Planteringen. Beslutet gäller från 28 december 2019 till 15 mars 2020. Sedan tidigare finns även beslut om att använda drönare i områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal i Helsingborg.

Kamerabevakning genom UAS/drönare är ett nödvändigt komplement till polisens övriga verksamhet att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Kamerabevakningen kommer att bedrivas dygnet runt. Det är enbart allmän plats som ska bevakas med fokus på centrumanläggningar och platser som är att betrakta som öppna drogarenor. Kamerabevakningen ska ske i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. Varje enskilt flygtillfälle initieras av polisinsatschef och ska dokumenteras i flygloggen med angivelse av tid och plats.

Beslutet omfattar inte ljuddetektering eller upptagning av ljud på platsen.

Operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i områdena, utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde. Varje flygtillfälle ska loggas.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.
Till toppen