16 juli 10:04, Trafikkontroll, Jämtlands län

Sammanfattning av trafikgruppens arbete måndag till onsdag.

Längst ner i texten finns en sammanräkning.

Måndag 13/7

Trafikkontroller på E45 mellan Östersund och Sveg.

- 20 förare rapporterade för hastighetsöverträdelse

- 13 körkort omhändertogs

- 4 förare fick ordningsbot för att inte ha hållit avstånd till framförvarande fordon

- 3 förare fick böter för att de inte hade bälte

- 2 förare fick böter eftersom de pratade i mobiltelefon under färd

- 3 flygande inspektioner på fordon med brister genomfördes

- 1 anmälan gällande olovlig körning. Fordonskombinationens totalvikt (bil och släpvagn) översteg 3,5 ton och föraren hade inte tillräcklig behörighet.

Högst uppmätta hastighet var 130 km/h på 80-sträcka på E45, Överhogdal.

Tisdag 14/7

Under morgonen utfördes hastighetskontroller på länsväg 504 mellan Sveg och Lillhärdal.

- 5 hastighetsöverträdelser

- 2 körkort omhändertogs

Högst uppmätta hastighet var 121 km/h på 80-sträcka.

Under förmiddagen utfördes hastighetskontroll på E 45, Sveg på en 50-sträcka.

- 15 hastighetsöverträdelser

- 2 körkort omhändertogs

- 1 förare rapporterades för att han pratade i mobiltelefon

- 2 förare fick böter för att de körde utan bälte.

- 1 förare fick böter då han körde med dubbade däck.

Högst uppmätta hastighet på 50-sträcka var 85 km/h.

Under eftermiddagen genomfördes trafikkontroller på riksväg 84 mellan Sveg och Funäsdalen.

- 11 hastighetsöverträdelser

- 9 körkort omhändertogs

- 4 förare fick ordningsbot för att inte ha hållit avstånd till framförvarande fordon

Onsdag 15/7

Under morgonen utfördes en trafikkontroll på 60-sträcka på Rv 84 i Funäsdalen.

- 8 hastighetsöverträdelser

- 1 förare fick ordningsbot för att ha kört släp med körförbud

- 1 flygande inspektion genomfördes

Under dagen utfördes kontroller mellan Funäsdalen ochVemdalen.

- 12 hastighetsöverträdelser

- 2 körkort omhändertogs.

- 1 anmälan gällande olovlig körning upprättades

- 1 böter för bilbälte

- 1 böter för mobiltelefonanvändning

Summa totalt under dessa tre dagar:

- 71 hastighetsöverträdelser

- 28 omhändertagna körkort

- 12 ordningsbot för att inte ha hållit tillsräckligt avstånd

- 6 bältesförseelser

- 5 ordningsbot för mobiltelefonanvändning

- 1 ordningsbot för att ha framfört fordon med körförbud

- 1 ordningsbot för dubbade däck

- 2 anmälningar gällande olovliga körningar

- 4 flygande inspektioner har genomförts

– Tjugoåtta omhändertagna körkort visar på att folk kör väldigt fort och dessutom är det väldigt mycket trafik i området, säger Markus Pettersson vid trafikpolisen.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.