05 juli 18:15, Övrigt, Stockholm

En tillståndsgiven allmän sammankomst på Medborgarplatsen upplöstes under lugna former på söndagseftermiddagen.

En tillståndsgiven allmän sammankomst samlades på Medborgarplatsen på Södermalm under söndagen. De hade i sin ansökan uppgivit att de skulle vara max 50 deltagare men uppskattningsvis cirka 300 personer kom och därmed togs beslut om att upplösa sammankomsten.

Arbetet med att upplösa den allmänna sammankomsten skedde genom dialog och kommunikation med arrangör och människor på plats och allt gick lugnt till.


Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.