Uppdaterad 07 juni 20:39

07 juni 11:10, Polisinsats/kommendering, Göteborg

Särskild insats kommendering idag gällande den tillståndsgivan allmänna sammankomsten på Heden mellan kl 14.00-17.00

Med anledning av en Allmänna sammankomsten på Heden i Göteborg har polisen beslutat om en så kallad särskild händelse.

Christer Fuxborg svarar på frågor kring detta och finns i tjänst idag från klockan 12.00 och nås på telefon: 010-565 2928

 

Uppdatering kl 14:15. Polisen har beslutat att den Allmänna sammankomsten ska upplösas eftersom deltagandet överskrider 50 personer. Det sker en fortsatt dialog med arrangören och att detta ska gå så lugnt till som möjligt.

Det beräknade antalet är mellan 1000-1500 personer just nu. Läget är lugnt i övrigt på platsen.

Uppdatering kl 14:40 Samtliga tal är avslutade och de flersta lämnar Heden åt olika håll och allt är lugnt i närområdet. Några arrangerar en marsch från Heden i riktning mot Avenyn - Vasagatan. Antalet beräknas till några hundra personer och de går nu över Avenyn mot Vasagatan.

Uppdatering kl 14:45. Spårvagnstrafiken kring Avenyn och Vasagatan kan påverkas. Polisen samverkar med Västrafik på platsen.

Uppdatering kl 14:50. För närvarande är folksamlingen på Vasgatan en icke tillståndsgiven allmän sammankomst. Täten är nu vid Vasa Viktoriagatan och de fortsätter i riktning mot Grönsakstorget.

Uppdatering kl 15:07 Polisen har beslutat att den icke tillståndsgivna allmäna sammankomsten ska nu upplösas och de ska i första hand ske genom dialog med de som ingår i folksamlingen.

Uppdatering kl 15:13 Folksamlingen börjar nu närma sig Drottningtorget

Uppdatering kl 15:25. Folksamlingen befinner sig nu vid Stampgatan Ullevigatan Skånegatan

Uppdatering kl 15:30. Folksamlingen har passerat SKånegatan "Kulan" och går nu mot Bohusgatan och Heden igen

Uppdatering kl 15:45. Folksamlingen går runt på Avenyn i riktning mot Götaplatsen mot okänt mål.

Uppdatering kl 16:05. Läget är lugnt i stan och det finns mindre grupperingar som rör sig runt lite planlöst.

Uppdatering kl 16:30 Christer Fuxborg finns nu att nås på det ordinarie telefonnumret:

010-565 6760

Uppdatering 20:30 funktionen kommer vara bemannad ytterligare en stund under kvällen på grund av fortsatta oroligheter i centrala delarna av Göteborg. Thomas Fuxborg tar vid och nås på vårt ordinarie telefonnummer.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.