12 maj 15:06, Sammanfattning vecka, Knivsta

POLISRUTAN - förverkande av fordon och andra urval av händelser i Knivsta Kommun 1/5 - 8/5

Från fredag kväll 1/5 till fredag eftermiddag 8/5 så registrerade regionledningscentralen (RLC) 53 stycken händelserapporter (HR) kopplade till Knivsta kommun. Detta är alla händelser som rings in via larmcentralen 112 tillsammas med polisen egeninitierade jobb som t.ex. Poliskontoret som öppnar och kontroll av personer/fordon. 10 stycken HR av de totala 53 var kopplade till trafikbrott. Två stycken HR var kopplade till rattfylleri varav polisen omhändertog en person för drograttfylleri. Personen kom även att misstänkas för grov olovlig körning (att man t.ex. kört utan körkort upprepade gånger). I samband med detta beslagtog polisen bilen för att förhindra framtida brott, en väldigt effektiv brottsförebyggande metod. Detta arbetssätt regleras i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott:

7 § Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.
Om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet.
Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.
Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott finns i 24 a-24 d §§ polislagen (1984:387) och i 9-11 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Lag (2015:59)."

Viltolyckor

Under veckan har polisen fått in flertalet samtal om viltolyckor i Knivsta kommun.

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en anmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen. Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Läs mer om viltolyckor på polisens hemsida i länken efter artiklen nedan. 

Inbrott på skola

Någon gång under natten till 5/5 har det varit inbrott i en skola på Fikonvägen, vilket upptäcks på morgonen. Gärningsmännen har tagit sig in i en vaktmästarlokal men det är oklart om gärningsmannen fått med sig något gods från platsen. Polisen kom till platsen och en teknisk undersökning genomfördes. Om du sett eller hört nåt kopplat till inbrottet så hör av dig till polisen på tel. 114 14 eller tipsa oss på vår hemsida, polisen.se.

Motorburen ungdom

Under kvällen den 3/5 befann sig ungdomar med tillhörande motorfordon på parkeringsplatsen till järnvägsstationen. Man spelade då hög musik och störde boende i närheten.


Anmäla brott eller tipsa polisen:
Ring 114 14 eller på bifogad länk kan du tipsa polisen, finns på Polisen.se :
https://polisen.se/kontakt/mejla-region-Mitt/
Pågående brott/färsk gärning: Ring 112

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.
Till toppen