Uppdaterad 27 maj 11:30

27 maj 05:09, Farligt föremål, misstänkt, Upplands-bro

Ett föremål har påträffats i anslutning till en byggnad i Kungsängen Centrum och det går inte att utesluta att det kan vara farligt.

En större avspärrning har gjorts runt den aktuella platsen i väntan på att bombtekniker ska komma till platsen och undersöka föremålet. Tills vidare kommer tågen som passerar Kungsängens station inte att stanna där.

I samband med att tekniker påbörjar undersökningen kan avspärrningarna komma att ändras.

Uppdatering klockan 07:45

Bombtekniker är  på plats och har påbörjat undersökningen av föremålet. En robot med kamera har skickats fram för att dokumentera föremålet. Efter detta kommer det att beslutas om hur föremålet ska hanteras vidare.    

Uppdatering klockan 08:10

Efter den första undersökningen av föremålet kan det fortsatt inte uteslutas att det är skarpt.

I samband med den fortsatta hanteringen av föremålet kommer vissa boende i en fastighet intill att evakueras.

Polispersonal samverkar på plats med personal från kommunen.

Förundersökning har inletts om grovt olaga hot.

Uppdatering klockan 10:15

Den evakuering av boende som anses nödvändig fortgår.

En yttre avspärrning där det uppehåller sig mycket åskådare har utvidgats av säkerhetsskäl om något oförutsett skulle hända när teknikerna påbörjar sitt arbete.

Uppdatering klockan 11:20

Bombtekniker har undersökt föremålet och bedömt det som ofarligt. Kriminaltekniker kommer nu att undersöka platsen.

De gjorda avspärrningarna kommer efter hand att hävas men en mindre avspärrning kommer att vara kvar så länge teknikerna arbetar.

Tågtrafiken vid Kungsängens station har släpps på.

Uppdatering klockan 11:30

De personer som evakuerats eller inte haft tillträde till sina arbetsplatser kan nu återgå.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.