13 oktober 19:23, Sammanfattning vecka, Knivsta

POLISRUTAN - I veckans nummer: information om Grannsamverkan och införandet av det brottsförebyggande konceptet PAR i Knivsta och Uppsala.

Från fredag eftermiddag 2/10 till fredag eftermiddag 9/10 så registrerade regionledningscentralen (RLC) 66 stycken händelserapporter (HR) kopplade till Knivsta kommun. Det är alla registrerade händelser och larm som rings in till polisen, både pågående brott samt polisens egeninitierade ärende som en trafikkontroll eller besök på en skola. Just skolbesök är något polisen försöker få till mer genom Lokalpolisområde Uppsala/Knivstas skolstrategi 2024. En del i detta är det brottsförebyggande blåljussamarbetet PAR.

Nytt blåljussamarbete möter unga i skolan

Polis, ambulans och räddningstjänsten i Knivsta och Uppsala kommuner möter unga i grundskolan i syfte att förebygga brott och öka förståelsen mellan de olika parterna. Det brottsförebyggande konceptet kallas PAR (Polis-Ambulans-Räddningstjänst) och införs nu tillsammans med utvalda grundskolor i våra båda kommuner inom lokalpolisområdet.

Tanken med PAR är att det personliga mötet bygger och stärker relationer och ökar förståelsen mellan myndigheterna och ungdomarna. Konceptet riktar sig till elever i klass åtta i grundskolan. PAR grundades 2017 i Botkyrka kommun av Kommunpolisen Martin Lazar och finns sedan tidigare på flera håll i landet. Det är polisen i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta som driver och leder projektet inom ramen för sin skolstrategi 2024.

Mötet med eleverna anpassas utifrån den aktuella problembilden som finns i det område de unga är i och den vardag blåljuspersonalen möter. Under mötet finns möjlighet till enskilda samtal och tillfälle för eleverna att få svar på frågor om de olika yrkesgruppernas arbetsmetoder och förutsättningar.

Först ut var åttondeklassarna i Thunmanskolan i Knivsta. De fick möjlighet att träffa sina lokala blåljuspersoner under förmiddagen den 6/10 och 7/10. Så ni som såg uttryckningsfordon på skolgården då kan vara lugna, inget hade hänt. Mötet var väldigt uppskattat av alla blåljusaktörer och känsla var att även eleverna uppskattade det, de kom med många frågor. Under polisens lektion diskuterades bl.a. innebörden av att bli straffmyndig m.m. Många undrar över polisens våldsanvändning så för att skapa förståelse kring detta spelades olika scenarion upp där eleverna fick ge input.

Framöver kommer även Adolfsbegsskolan i Knivsta samt Gottsundaskolan och Valsätraskolan i Uppsala att få besök av PAR.

Nedåtgående trend av bostadsinbrott

Sedan 2017 har bostadsinbrotten i Knivsta minskat drastiskt:

2017: 56 st
2018: 33 st
2019: 23 st
2020: 16 st (Januari – September)

I september månad var det tre inbrott, det mesta hittills i år (även juni hade tre stycken). Annars ligger statistiken på ett eller två inbrott i månaden för 2020. Här är de senaste för september månad:

200907 Grov stöld, Kallkällevägen, Knivsta, där okänd gärningsperson brutit upp ett fönster och tillgripit gods.
200927 Grov stöld, Runristarvägen, Knivsta, där okänd gärningsperson tagit sig in genom ett öppet fönster och tillgripit smycken.
200927 Grov stöld, Nysätersvägen, Knivsta, där okänd gärningsperson brutit sig in i bostad och tillgripit smycken.

Det finns flera olika faktorer som påverka inbrottsstatistiken. Att vi har så pass få inbrott i Knivsta tror vi från Polisen bland annat kan bero på det fina arbetet med Grannsamverkan som många är med i.

Grannsamverkan är en metod för att öka tryggheten och minska brottsligheten i ett bostadsområde. Grannar finns såväl i villaområden som i flerbostadshus. För att läsa mer om Grannsamverkan, följ länken efter artikeln.

I stöldspåret vill vi från polisen även passa på att varna för sadelstölder, som inträffat i Uppsala kommun under september månad. Se efter hur och var ni förvarar dessa då de är stöldbegärliga.

Anmäla brott eller tipsa polisen, ring: 114 14 eller via internet på polisen.se - klicka på ”anmäla brott eller förlust” uppe till vänster på sidan för anmälan alt. ”jag har sett eller hört nåt” till höger för tips.

Pågående brott/färsk gärning, ring: 112

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.