Uppdaterad 21 oktober 15:27

21 oktober 11:10, Ordningslagen, Linköping

Åsiktsyttring på Tornbyvägen i Linköping.

08.47 polisen åkte till Tornbyvägen i Linköping. Detta med anledning av att polisen fått information om att en åsiktsyttring skulle genomföras på platsen.

08.59 på den aktuella platsen befinner sig en mindre grupp människor.

09.04 polisen upprättar en dialog med gruppen. Syftet med dialogen är att polisen ska lyssna på demonstranternas syfte med sin åsiktsyttring och att polisen kan anvisa ramarna för att demonstranternas grundlagsskyddade rätt till mötesfrihet ska kunna tillgodoses.

09.20 en lastbil har förhindrats att flytta sig under några minuter. Efter en kort stund skingrades gruppen som ställt sig runt lastbilen.

Polisen arbetar vidare på platsen för att dels underlätta för deltagarna i åsiktsyttringen och för att detta ska kunna ske på ett sätt som tillgodoser kraven på ordning och säkerhet samt kraven på trafiksäkerhet.

10.12 polisen har omhändertagit en person med stöd av Polislagen. Hen transporteras till polisstationen för att förhindra ytterligare ordningsstörning.

10.40 i samband med en kroppsvisitation har en kniv anträffats på en av deltagarna. Kniven tas i beslag och personen, en man i 25-årsåldern blev misstänkt för brott mot knivlagen.

11.05 polisen har anträffat rökgranater hos en man i 25-årsåldern och dessa har tagits i beslag.

12.50 tre personer i åldrarna 25-50-årsåldern är nu avlägsnade från platsen med anledning av att de stört den allmänna ordningen och inte hörsammat polisens anvisningar.

13.05 ytterligare tre personer avlägsnas från platsen med stöd av Polislagen.

13.15 polisen kommer att påbörja en utredning om brott mot ordningslagen eftersom åsiktsyttringen förefaller vara organiserad av personer som inte sökt tillstånd av polisen. Det är för närvarande oklart om någon kan komma att misstänkas.

13.35 demonstranter på platsen har försökt, och försöker, hindra trafik in till företagsområdet. Polisen arbetar med att ge trafikanter möjlighet att ta sig in på det inhägnade företagsområdet.

15.12 Personerna har lämnat platsen, även polispatrullerna gör så.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.