26 oktober 16:19, Sammanfattning vecka, Knivsta

POLISRUTAN - Om vårt brottsförebyggande arbete i Knivsta samt info om hur du agerar vid en viltolycka.

Sammanfattning fredag 16/10 – fredag 23/10

Från fredag eftermiddag 16/10 till fredag eftermiddag 23/10 så registrerade regionledningscentralen (RLC) 68 stycken händelserapporter (HR) kopplade till Knivsta kommun. Det är alla registrerade händelser och larm som rings in till polisen, både pågående brott, eller polisens egeninitierade ärende som en trafikkontroll eller besök på en skola.

Ett av veckans HR är kopplat till polisens närvaro i Knivsta gällande SSPF. Fredagen 23/10 genomfördes nämligen ett av våra SSPF möte, vårt brottsförebyggande samverkansforum där Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid möts och pratar om aktuell lägesbild samt fångar upp individer i riskzon. Ett annat HR i veckan är kopplat till polisens närvaro i Knivsta då Kommunpolis och Områdespolis genomförde en i trygghetskapande insats genom synlighet. I samband med det mötte vi även upp media för att prata om det fina brottsförebyggande arbetet med Grannsamverkan i Kommunen.

Flertalet HR i veckan är kopplade till trafik. 11 stycken gäller trafikontroll/trafikbrott. Det har även registrerats en del viltolyckor, fem HR är kopplat till detta under veckan.

Viltolyckor

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Detta gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka:

Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en anmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen.

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Vid polisanmälan ska du uppge följande:
• Dina person- och fordonsuppgifter.
• Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken. Om möjligt ange GPS-position.
• Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.
Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till både iPhone och Android.

Markera olycksplatsen. Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen. Den delas bland annat ut på bilprovningsstationer och finns i en del nya bilar. Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk. Det går även att ladda ner markeringsremsa på Nationella viltolycksrådets webbplats.

Eftersöksjägare skickas till olycksplatsen. När polisen får besked om en viltolycka görs en bedömning och en kontaktperson från Nationella viltolycksrådet (NVR) kontaktas och rings ut till olycksplatsen.
Kontaktpersonen har god lokalkännedom och ser till att ett eventuellt eftersök påbörjas för att minska djurets lidande. Polisen skickas till olycksplatsen i alla de fall en personskada har inträffat.

Nationella Viltolycksrådet sammanställer resultaten av alla eftersök och publicerar statistikuppgifter på viltolycka.se. Dessa ligger sedan till grund för forskning och förebyggande arbete.


Anmäla brott eller tipsa polisen, ring: 114 14 eller via internet på
polisen.se - klicka på ”Jag har råkat ut för något” för att anmäla brott eller förlust uppe till vänster på sidan, eller ”jag har sett eller hört något” till höger på sidan för tips.
Pågående brott/färsk gärning, ring: 112

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.