18 september 18:10, Sammanfattning vecka, Knivsta

POLISRUTAN - i veckans nummer: Brottsförebyggande arbete i Knivsta, lyckade insatster m.m.

Från fredag eftermiddag 11/9 till fredag eftermiddag 18/9 så registrerade regionledningscentralen (RLC) 78 stycken händelserapporter (HR) kopplade till Knivsta kommun. Det är alla registrerade händelser och larm som rings in till polisen, både pågående brott samt polisens egeninitierade ärende som en trafikkontroll m.m.

Totalt sett har mycket handlat om trafik i ärendeflödet senaste veckan. 29 stycken totalt sett. Nio ärenden har handlat om trafikolyckor varav merparten är viltolyckor. Hela 17 stycken händelserapporter är kopplade till trafikbrott där polisen på ett eller annat sätt rapporterat för brott i trafiken. Det har handlat om hastighetsöverträdelser, brukandeförbud, avställt fordon, grov olovlig körning och pratat i handhållen mobil vid färd. Sex personer fick sitt körkort omhändertaget med anledning av deras höga hastighet.

Vid en av de nämnda trafikolyckorna försökte föraren dessutom smita:
En kvinnlig bilförare i 55-årsåldern krockar med en bil i närheten av brandstationen i Knivsta och kör från platsen, men kommer inte särskilt långt då räddningstjänsten ser till att blockera vägen med brandbilarna.
När en patrull kontrollerar kvinnans nykterhet ger sållningsinstrumentet ett positivt utslag och kvinnan blir medtagen för kroppsbesiktning.
Inga personskador har rapporterats från olyckan.

Det platser som polisen haft trafikkontroller senaste veckan har varit på Centralvägen inne i Knivsta, Brunnbyvägen, Rv77 i Husby-Långhundra, Lv1060 i Berga-Morby samt E4. Vid kontrollerna på E4 blev två bilar även föremål för en PL20a§, dvs att polisen sökte igenom bilen efter vapen och andra farliga föremål. Ett verktyg polisen har för att kunna förebygga brott.

Brottsförebyggande arbete i Knivsta

Knivsta kommun och polisen har ett fint samverkansarbete kopplat till att förebygga brott. Ett viktigt forum är SSPF som står för Socialtjänst-Skola-Polis-Fritid. I detta forum träffas aktörer från respektive verksamhet och går igenom aktuell lägesbild samt tittar på olika åtgärder som kan vidtas och vid behov bryter man ner det på individnivå och kontaktar aktuell familj. Det finns olika nivåer på SSPF: Strategisk, operativ och individ. Arbetet håller på att vidareutvecklas för att bli ännu vassare i framtiden.

För att alla ska ha en gemensam lägesbild av vad som händer i kommunen så rapporterar alla in uppgifter till ansvarig samordnare på kommunen. Informationen sammanställs och skickas sedan ut. Detta har varit en viktig del i vårt gemensamma arbete kring problemen med ungdomar som kör vårdslöst och stör boende med hög musik.

Riktad insats – beslagtaget fordon

Just problematiken med motorburen ungdom har kommunen som tidigare aviserat gjort fysiska åtgärder i miljön vid bl.a. Adolfsbergsskolan för att minska problematiken. Från polisens sida försöker vi åka när allmänheten ringer. Detta skedde i fredags 11/9. Då ringde personer in om stök vid skolan och hög musik. Polis kunde efter ett tag frigöra resurs och åka dit, dock hade alla personer redan hunnit lämna när polis kom till platsen. Viktigt här att alla som berörs av störningarna ringer till polisen, ibland finns det bara en inringare och då kan det tolkas som det inte är så stort problem – ”om det inte finns på papper så existerar inte problemet”.

Polisen har även flaggat problematiken i sin operativa inriktning vilket innebär att i mån av tid och resurs så ronderar polisen aktuella platser i förebyggande syfte. I lördags 12/9 hade polisen även möjlighet att genomföra en riktad insats mot den specifika problematiken i Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Det blev ett lyckat resultat i Knivsta där polisen bl.a. beslagtog en EPA-traktor.

Anmäla brott eller tipsa polisen, ring: 114 14 eller via internet på
polisen.se - klicka på ”anmäla brott eller förlust” uppe till vänster på sidan för anmälan alt. ”jag har sett eller hört nåt” till höger för tips.
Pågående brott/färsk gärning, ring: 112

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.