Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Uppdaterad 26 april 09:16

25 april 09:45, Djur, Östersund

En björn som uppehållit sig väster om Östersund har avlivats

Ett flertal boende i området har kontaktat polisen då de känt oro för sin säkerhet på grund av att en björn rört sig kring husen och tamdjurshagarna. Ett flertal skrämsel- och bortstötningsförsök har utförts men björnen har trots detta inom kort återvänt till platsen.

Med stöd av 9 § första stycket jaktlagen (1987:259) beslutade Polismyndigheten att avliva björnen då den kunde antas vara farlig för människors säkerhet. Avlivningen skedde 25/4 2021. Beslut om avlivning fattades av David Westlin, chef för Lokalpolisområde Östersund.

Björnen kommer skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala för undersökning.

Vidare information kring ärendet kommer att lämnas lokalt från Polisområde Jämtland efter kl 09:00 i morgon måndag 26/4.

Uppdatering 09:16, måndag 26 april:

Eventuella frågor från media besvaras vid en pressträff 26 april klockan 13:00 i Trygghetens Hus (lokal K2), Östersund.

Vid pressträffen medverkar David Westlin, chef för Lokalpolisområde Östersund och Martin Trostemo, viltsamordnare vid polisen i Jämtland.

(Max en person per redaktion på grund av rådande pandemi.)

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.