14 augusti 15:46, Polisinsats/kommendering, Malmö

Begsgatan, vid Möllevångstorget. Icke tillståndsgiven klimatmanifestation.

En klimatmanifestation äger rum i korsningen Bergsgatan/Ystadsgatan. Tillställningen, som på förhand är känd av Polisen, betraktas som en icke tillståndsgiven allmän sammankomst. En polisresurs, dimensionerad för tillställningen, finns på plats.

Kl. 13.35 fanns 30-40 personer på plats och dessa blockerade framkomsten för trafiken genom att sätta sig på gatan. Dialog skede med deltagarna, som ombads flytta sig till en plats där trafiken inte påverkades men detta hörsammades inte.

Regionvakthavande befäl beslutade att upplösa den allmänna sammankomsten kl. 13.37 samt att ordningshållande befallning skulle ges. Detta för att manifestationen blockerade trafiken på en betydande genomfartsled.

Ett 10-tal personer avlägsnas från platsen med stöd av 13 § Polislag.

Anmälan om brott mot ordningslag och ohörsamhet mot ordningsmakten upprättas.

Polisens insats är avslutad.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.