10 december 18:11, Övrigt, Stockholms län

Under eftermiddagen och kvällen kommer polisen besöka allmänna platser så som torg och handelsplatser.

Även i år förstärker polisen sin närvaro på platser där många samlas, det kan t ex vara i samband med julhandel. 

På vissa platser arbetar polisens tillsamman med polisens volontärer och samverkar med ordningsvakter, väktare och andra externa samverkanspartners.

Information om polisens volontärer

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär kan du kontakta polisen i den region du bor. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.