16 december 14:03, Övrigt, Värmlands län

Nu kommer den mobila hastighetsövervakningen ATK till norra och västra Värmland!

Trafikregionväst80-FrFacebookpublikation.jpg

Efter årsskiftet kommer polisen i lokalpolisområdena Torsby och Arvika att ha tillgång till den mobila fartkameran ATK. Den är av samma typ som de fast monterade fartkamerorna men med skillnaden att allt är monterat i en specialtillverkad släpvagn, vilket gör att den kan placeras nästan var som helst längs olycksdrabbade vägavsnitt.

- Den är ett mycket välkommet tillskott till vår verksamhet säger Henrik Gustavsson, chef för lokalpolisområde Torsby där även Hagfors, Sunne och Munkfors kommuner ingår.

- Tack var den mobila fartkameran kan vi under tiden den övervakar särskilt olycksdrabbade vägar ägna oss åt andra arbetsuppgifter fortsätter han.

Och ATK-vagnen behövs verkligen, hittills under 2021 har 419 förare rapporterats för hastighetsöverträdelser bara i Värmland, och då i huvudsak i kommunerna runt Karlstad. Kameravagnen ökar polisens förmåga att övervaka hastigheten på vägar som inte har fasta kontrollpunkter och är mycket mobil, vilket gör att flera olika sträckor kan kontrolleras varje dag. Erfarenheterna från sträckor med automatisk hastighetskontroll visar en tydlig sänkning av genomsnittshastigheten. Det stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6-10 km/h över hastighetsbegränsningen. Men de är många och har därför stor effekt på medelhastigheten. Om denna kan sänkas med 1kilometer i timmen kan 15 liv sparas i trafiken varje år.

- Det är viktigt att människor förstår att små överträdelser har stor påverkan och att det handlar om deras egen och medtrafikanternas säkerhet, det handlar om att rädda liv, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

- Här i norr har vi ett flertal olycksdrabbade vägavsnitt säger Henrik Gustavsson. Till exempel är riksväg 45 mellan Värnäs och Vägsjöfors en sträcka med hårt tryck, särskilt under skidsäsongen. Kan vi sänka medelhastigheten där, bland annat med hjälp av ATK:n så kommer vi att spara mycket lidande i form av trafikolyckor.

FAKTA

ATK, eller Trafiksäkerhetskameror är namnet på den automatiska hastighetsövervakningen. I dagsläget finns ca 2000 fasta kameror längs landets vägar.

Varje år beräknas dessa spara 20 liv och bespara 70 personer från att bli allvarligt skadade.

Då medelhastigheten sänks minskar också trafikbullret och utsläppen av koldioxid och andra skadliga partiklar minskar.

Alla kameror, oavsett om det är fast eller mobila placeras synligt och gällande hastighet är väl skyltad. Även en varningsskylt om automatisk övervakning placeras ut.

Kamerorna möter fordonens hastighet med hjälp av radar och fotograferar bara när någon kör fortare än vad som är tillåtet.

Alla kameror är direktkopplade till polisen.

Kamerorna fungerar både dag och natt, året runt.

Kamerorna är ett komplement till polisens övriga trafiksäkerhetsarbete.

 

Frågor gällande ATK-vagnen besvarar av Lars Hedelin. 010-56 367 15

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.