27 december 17:11, Övrigt, Örebro län

Negativt test för covid-19 krävs för inresa till Sverige

Med anledning av den höga förekomsten av covid-19 i omvärlden samt den tilltagande utbredningen av virusvarianten omikron har regeringen beslutat om ytterligare skärpta inreserestriktioner. Från och med 28 december 2021 finns krav på att visa upp ett negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige.

Testningen för pågående covid-19-infektion ska ha utförts inom 48 timmar före ankomsten till Sverige.

Testkravet gäller:

utländska medborgare som reser från länder inom EU/EES, inklusive Norden, eller från övriga länder, med vissa undantag
oavsett om man är vaccinerad eller har tillfrisknat
vuxna och barn över 12 år


undantag görs för till exempel svenska medborgare eller utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige

     - Syftet enligt regeringsuppdraget är att minska smittspridningen från andra länder. Detta gör vi genom att genomföra inresekontroller på strategiska platser i polisregion Bergslagen, säger Elisabeth Anestad, biträdande regional kommenderingschef i polisregion Bergslagen.

I polisregion Bergslagen som omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län, kommer inresekontroller att göras vid följande gränsövergångar:

Riksväg 66 vid Stöten i Dalarna
Riksväg 61 i Eda i Värmland
E18 vid Hån i Värmland.
Mer information finns på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/krav-pa-negativt-covid-19-test-vid-inresa-till-sverige/

 

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.