22 juli 05:07, Efterlyst person, Södertälje

Föraren till den personbil som kontrollerades var efterlyst av Kriminalvården.

Polisen stoppade och kontrollerade en personbil och dess förare samt passagerare på Erik Dahlbergs väg vid korsningen med Vingavägen.

Vid kontrollen kom det fram att föraren var efterlyst av Kriminalvården då han skulle in och avtjäna ett ett straff på två månader. Polisen förde honom till en av Kriminalvårdens anstalter.

Polisens uppdrag i vägtrafikmiljön

Polisen har tre uppdrag: ett trafiksäkerhetsuppdrag, ett specialistuppdrag och ett brottsbekämpande uppdrag.

Polisens uppdrag syftar till att:
Minska antalet döda och skadade i trafiken (trafiksäkerhetsuppdraget)

Öka tryggheten i samhället (trygghetsuppdraget)

Kontrollera yrkesmässig trafik, farligt gods, samt kör- och vilotider m.m. (specialistuppdraget)
bekämpa brottslighet (det brottsbekämpande uppdraget).

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.