22 juli 11:53, Sjölagen, Stockholm

Ingen rapporterades när sjöpolisen hade kontroll i Årstaviken.

Sjöpolisen övervakade sjötrafiken under cirka 60 minuter. Ingen rapporterades för några brott.

Sjöpolisens uppgifter

Förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.
Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
Utöva jakt- och fisketillsyn.

Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
Utreda brott mot fiskelag (1993:787).
Ansvarar för eftersök av försvunna personer i marin miljö.

Precis som andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss. 

Det finns cirka 60 sjöpoliser i polisregion Stockholm vilket inkluderar Stockholm- och Gotlands län.  

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.