Uppdaterad 09 juli 17:45

08 juli 19:23, Räddningsinsats, Örebro

Ett mindre flygplan har havererat på Örebro flygplats.

Det ska finnas nio personer ombord på planet. Mer information meddelas när den inkommer.

Uppdatering 20.31.

Flygolyckan betecknas som mycket allvarlig. Vi kan i nuläget inte kommentera skadeläget hos de inblandade.

Uppdatering 20.53. Ett flertal personer har omkommit i flygolyckan.

Uppdatering 00.07: Kommunen kommer att upprätta ett krisstödcentrum ute vid flygplatsen för anhöriga.

Uppdatering 01.18 Samtliga ombord på det havererade flygplanet har förolyckats. Totalt har nio personer omkommit i olyckan. Ytterligare detaljer kring olyckan kommer inte att lämnas under natten. 

Uppdatering fredag 17.45

Haverikommissionen har utifrån nu tillgängliga data kunnat fastställa ett troligt händelseförlopp, dock inte orsaken till haveriet. I nuläget pågår ett intensivt arbete i samarbete med polisen där arbetet är inriktat på intervjuer med vittnen, att säkra data, radarspår, filmmaterial och minnesenheter med mera. Man förbereder nu för att bärga planet till Haverikommissionens undersökningslokaler, detta arbete kommer att genomföras under helgen.

Det troliga händelseförloppet är att planet kort efter start, på cirka 100 meters höjd hamnat i svårigheter vilket gjort att planet gjort en kraftig vänstersväng och därefter gått i marken. Orsaken till detta är ännu inte känt.

Polisens utredningsarbete pågår under kvällen och helgen. Det handlar om ytterligare förhör med vittnen med mera. Polisens utredare är mycket intresserade av om det finns privatpersoner som har filmmaterial på hela eller delar av händelseförloppet. Även ljudupptagningar är av intresse. Allmänhet som har information dokumenterad på film eller annat media ombedes kontakta polisens kontaktcenter PKC på telefon 114 14. Uppge "tips" i talsvaret.

Identifieringsarbete av de omkomna pågår. När detta arbete är slutfört kommer anhöriga att delges informationen. Därefter kan information om de förolyckades ålder och bostadsort kommuniceras.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.