Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

07 juni 17:00, Trafikkontroll, Stockholm

Områdespoliser genomförde trafikkontroller på Södermalm.

Från klockan 14:08 och till klockan 16:00 hade en patrull från områdespoliserna trafikkontroll på flera platser inom sitt lokalpolisområde.

När de stod på Ringvägen rapporterades två stycken fordonsförare för hastighetsöverträdelse, på den aktuella sträckan är den högsta tillåtna hastighet 30 km/h. På en moped genomförde polisen en flygande besiktning för att kontrollera att den var i trafiksäkert skick, vilket den var.

När de var på Bohusgatan rapporterades flera fordonsförare för otillåten motortrafik då de körde på en del av Bohusgatan där det inte är tillåtet med motortrafik. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 000 kronor. 

Polisens trafikarbete

Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna. Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, vilket är samma som för Nollvisionen.

Polisen är en av många aktörer som arbetar med att bidra till Nollvisionen. Ansvaret för ökad trafiksäkerhet delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.