Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

10 maj 11:00, Övrigt, Kristianstad

Tillfällig kameraövervakning i Kristianstad

Polisen kommer under en tid att använda sig av UAS, så kallad drönare för kameraövervakning i Kristianstad. Syftet är att underlätta brottsbekämpningen och öka tryggheten.

Kameraövervakningen kommer ske periodvis under tiden 11 maj 2021 till 30 juni 2021 i områdena Näsby – Gamlegården, Charlottesborg och Österäng - Sommarlust.

Övervakade områden

Området som övervakas på Näsby – Gamlegården avgränsas inom Tvedegårdsvägen i norr, Bataljonsvägen i söder, Snapphanevägen i öster och Bataljonsvägen/Stridsvagnsvägen i väster.

Området som övervakas på Charlottesborg avgränsas inom Långebrogatan i norr, E22 i söder, Hasselvägen i öster och Slättängsvägen i Väster.

Området som övervakas på Österäng – Sommarlust avgränsning i norr är grönområdet norr om Hjalmar Söderbergs väg. I väst begränsas området av järnvägen, i öster av Gustaf Hellströms väg och i söder av Prästallén/Pilvägen samt Snapphanevägen.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.