Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

14 maj 14:21, Övrigt, Karlstad

Den utredning gällande tjänstefel avseende den polisman som öppnade verkanseld mot en person i Vålberg i slutet av april har lagts ner.

Vice överåklagare Bengt Åsbeck vid Särskilda åklagarkammaren anser att skjutningen skedde med stöd av så kallad laga befogenhet. Av 10 § polislagen (1984:387) följer att en polis i vissa situationer får använda våld
för att genomföra en tjänsteåtgärd, om andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Enligt kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen får en polis, om det är nödvändigt att ingripa omedelbart, använda skjutvapen för att gripa den som på sannolika skäl är misstänktför vissa allvarliga brott men också för att omhänderta en person som innehar vapensom kan befaras bli missbrukat och som uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa.

I det aktuella fallet har tre polismän ingripit mot en man som varit beväpnad med kniv. Personen har gått mot poliserna och befunnit sig uppskattningsvis mellan 5 och 10 meter från polismännen när en av poliserna skjutit verkanseld. Polismannen har siktat lågt och skottet har träffat mannens ben.
Effekten blev att mannen släppte kniven och föll till marken.

Enligt åklagarens bedömning har polisen i den uppkomna situationen haft rätt att använda våld och det har varit nödvändigt att ingripa omedelbart. Andra medel har varit otillräckliga och det har med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att skjuta mannen i benet. Det saknas därför numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Frågor i ärendet hänvisas till vice överåklagare Bengt Åsbäck på telefon 0733-975217

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.