15 maj 14:24, Ordningslagen, Eksjö

Polisen har upplöst en allmän sammankomst i Eksjö.

12:46 Polis larmades till centrala Eksjö med anledning av att ett 30-tal personer samlats och uttryckt åksikter gällande den rådande konflikten mellan Israel och Palestina. Polisen värnar om demonstrations- och yttrandefriheten. Samtidigt har vi en rådande pandemi och behöver hantera eventuella opinionsyttringar mot bakgrund av både pandemilagen och ordningslagen. 

13:19 Stämningen på platsen har varit god men vakthavande befäl har gjort bedömningen att detta rört sig om en allmän sammankomst på en offentlig plats och utan tillstånd. Därför kommer en anmälan om brott mot ordningslagen skrivas. Då deltagarantalet också överstigit åtta personer har vakthavande befäl fattat beslut om att upplösa sammankomsten enligt rådande pandemilag.

13:49 Sammankomsten har nu avslutats.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.