Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

15 maj 15:08, Ordningslagen, Norrköping

Polisen har upplöst en allmän sammankomst i Norrköping.

13:42 Polis larmades till stadsdelen Hageby i Norrköping med anledning av att personer och bilar samlats på en plats för att protestera mot konflikten mellan Israel och Palestina. Polisen värnar om demonstrations- och yttrandefriheten. Samtidigt har vi en rådande pandemi och behöver hantera eventuella opinionsyttringar mot bakgrund av både pandemilagen och ordningslagen.

14:03 Vakthavande befäl har gjort bedömningen att detta rört sig om en allmän sammankomst på en offentlig plats och utan tillstånd. Därför kommer en anmälan om brott mot ordningslagen skrivas. Då deltagarantalet också överstigit åtta personer har vakthavande befäl fattat beslut om att upplösa sammankomsten enligt rådande pandemilag.

14:09 Samtliga har lämnat platsen.

14:28 Några bilar har bildat en kortege och den kortegen har rört sig genom Norrköping på bland annat Kungsgatan och Snickaregatan. Polisen följer utvecklingen som hittills gått lugnt till.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.