Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

26 maj 10:30, Uppdatering, Boden

Boden, uppdatering gällande tidigare ärende i Boden

Den 15 maj anträffades mänskliga kvarlevor i ett skogsområde utanför Boden. Fynden skickades för undersökning och analys. Då brott inte kunde uteslutas inleddes en förundersökning gällande misstänkt mord.

Rättsmedicinalverket har nu gjort en första bedömning och efter det har brottsmisstanken försvagats. Ärendet har därför omrubricerats från mord till dödsfall utan misstanke om brott.

Handlingar som hittats tyder på att personen kommer från annat land. Därför har polisen ställt frågor till det aktuella landet, för att försöka fastställa identiteten.

- Vi inväntar nu svar från det aktuella landet. Vi hoppas därefter kunna fastställa identiteten, Per-Anders Heikkilä, gruppchef på avdelningen grova brott i Norrbotten.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.