09 maj 07:58, Sammanfattning natt, Skellefteå

Sammanfattning av polisens arbete vid en bilträff i Skellefteå.

Bilträff Skellefteå, lördag eftermiddag samt kväll och natt:
Polisen har under lördagen samt under natten till söndagen haft en insats i Skellefteå med anledning av en bilträff på orten.

Polisens insatschef sammanfattar natten som stökig jämfört med en helgnatt utan bilträff. Men samtidigt lugn sett till antalet omhändertaganden och anmälningar direkt kopplade till bilträffen, med tanke på att det var ett högt deltagarantal. Uppskattningsvis handlade det om flera hundra bilar. 

Stämningen har varit god, med en varierande berusningsgrad hos deltagarna. Utmaningen för polispersonal på plats har främst legat i att förmå deltagarna att dämpa ljudvolymen på fordonens musikanläggningar, förhindra nedskräpning samt förhindra övriga ordningsstörningar med fordon.

Stundtals har det blivit trångt på parkeringsytor där många människor samlats.  Flertalet personer har avvisats från olika parkeringsplatser med anledning av att de stört den allmänna ordningen. 
Bilträffen har främst hållit till på Solbackens handelsområde, på matbutikens parkering på Gymnasievägen samt vid bensinstationerna på Kågevägen samt Mackvägen. 

Infart till vissa parkeringsytor har tillfälligt nekats på grund av att fordonstrafik är förbjuden efter ett visst klockslag, för att avbryta pågående ordningsstörningar samt för att trygga säkerheten för personer på plats.

Flera trafikkontroller har upprättats och två körkort har omhändertagits på grund av att förare överskridit högsta tillåtna hastighet.

Ordningsbot har utfärdats främst på fordonsbrister såsom solfilm, bristfällig belysning, avsaknad av registreringsskylt, ej använt bilbälte samt andra trafikrelaterade brott.

Alkohol har direktförverkats av personer som inte haft åldern inne.

Drygt 10 flygande inspektioner har genomförts, bland annat på mopeder.

I nuläget har två anmälningar upprättats efter nattens insats, en med anledning av en förare som inte ville godta ordningsbot på plats samt en efter en mindre trafikolycka utan personskador. 

Polisen har haft ett gott samarbete med Skellefteå kommuns fältverksamhet bland annat vid anträffandet av berusade minderåriga.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.