Uppdaterad 20 mars 16:58

20 mars 13:34, Polisinsats/kommendering, Stockholm

Polisen har fattat beslut om att upplösa en icke tillståndsgiven allmän sammankomst på Norrmalmstorg.

Skälet till beslutet är att deltagarantalet överstiger åtta personer, som är tillåtna vid allmänna sammankomster med stöd av pandemilagen.

Polisen för dialog med sannolik arrangör och deltagare för att underlätta upplösandet.

Uppdatering klockan 13:52
En mindre icke tillståndsgiven allmän sammankomst med fler än åtta deltagare genomförs på Mynttorget. Polis för dialog för att deltagarna själva ska se till att de är maximalt åtta personer.

Uppdatering klockan 15:16
Polisen anser att beslutet om att upplösa den allmänna sammankomsten som påbörjades vid Norrmalms torg är verkställt.

Uppdatering klockan 15:57
Under dagens allmänna sammankomster har 14 personer avlägsnats.

Polis har upprättat:
- Två anmälningar avseende icke tillståndsgiven allmän sammankomst, inga misstänkta.
- En anmälan rubricerad förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse där ett vittne som säger sig ha sett personer med brandfarliga föremål. Personerna kontrollerades men inga farliga föremål påträffades.
- Två anmälningar rubricerat våldsamt motstånd i samband med avlägsnanden.

Uppdatering klockan 16:21
Polis bedömer att en icke tillståndsgiven allmän sammankomst har påbörjats på Drottninggatan klockan 16:07. Ett beslut om upplösande fattades klockan 16:18.

Uppdatering klockan 16:58
Den senaste icke tillståndsgivna allmänna sammankomsten ansågs vara upplöst klockan 16:30. I samband med sammankomsten avlägsnades en person. En anmälan rubricerad brott mot ordningslagen med anledning av den icke tillståndsgivna allmänna sammankomsten upprättas.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.