13 oktober 10:08, Trafikkontroll, Umeå

I veckan fortbildas Umeås polisaspiranter och ingripandepoliser i taxikontroller.

I veckan fortbildas Umeås polisaspiranter och ingripandepoliser i taxikontroller.

Insatsveckan, som trafikpolisen håller i, utförs som en fortbildning för polisaspiranter och ingripandepoliser i Umeå. Syftet är att bredda kunskaperna då taxikontroller, till skillnad från exempelvis kontroller av tung trafik, även utförts av polisens ingripandeverksamhet.

Syftet med taxikontrollerna är bland annat att se till att vilotiderna efterföljs samt att det råder en sund konkurrens i taxibranschen.

De kontroller som utförs är bland annat förarnas behörigheter, tidböcker (där vilotiderna ska anges) samt fullständiga kontroll av taxibilarna. Vissa uppgifter kan också inhämtas för att skickas vidare till Skatteverket.

– De här kontrollerna är också efterfrågade av branschen för att säkerställa att det råder en sund konkurrens, säger Mattias Jonsson på trafikpolisen i Umeå och en av dem som håller i fortbildningen.

Under tisdagen utfördes åtta fullständiga taxikontroller i Umeå. Tre ordningsbot (böter) utfärdades för felaktigheter i tidboken (att man inte haft med tidboken eller fyllt i den på ett felaktigt sätt). Det generella bötesbeloppet är på 3000 kronor.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.