14 oktober 10:18, Uppdatering, Borås

Uppdatering angående anträffade kvarlevor i Pickesjönområdet den 9 oktober.

Polisen har via den rättsmedicinska undersökningen nu fått bekräftat att de fynd som gjordes i området vid Pickesjön under lördagen den 9 oktober är mänsklig kvarleva. 

Vilka fynd som gjorts kan det inte lämnas någon närmare information om. Det går i nuläget inte i att avgöra hur länge kvarlevorna legat på platsen. Det har heller ännu inte kunnat gå att fastställa någon identitet ej heller kön utifrån fynd. 

Redan initialt när fynden gjordes inleddes en förundersökning om mord. Den förundersökningen kommer alltjämt fortgå, med prioritet på att få en identitet mot person. 

Polisen vill komma i kontakt med personer som vistats i området i närtid till fynddatumet den 9 oktober 2021. Polisen vill också ha kontakt med andra personer som rör/rört sig i området under annan tid, och som kan ha gjort iakttagelser.

Det är viktigt att inte utvärdera informationen själv, utan i stället låta polisen göra det.

Alla tips och iakttagelser i ärendet kan lämnas till polisen via tipssidan på polisen.se eller via 114 14. Det går bra att vara anonym.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.