18 oktober 14:26, Trafikkontroll, Örebro län

Efter förra veckans nationella kontroller av yrkestrafik kan trafiksektionerna notera mängder av brister och överträdelser.

Av etthundranittiotre kontrollerade tunga fordon hade cirka 40 procent olika typer av brister och så många som 35 förare använde inte bilbälte.

- Det är dessvärre inte ovanligt med såna här siffror när det gäller yrkestrafiken säger Anders Karlsson, gruppchef på trafiksektionen.

Att så många yrkesförare rapporterades för slarv med bilbälte förvånar.

- De som jobbar i trafiken dagligen borde förstå värdet av bilbältet bättre kan man tycka.

Under förra veckan genomförde polisen i hela landet en ökad kontroll av yrkestrafik. Det innebär att inte bara tung lasttrafik såsom långtradare kontrolleras utan även annan yrkestrafik såsom budbilar och taxi.

I region Bergslagen kontrollerades 206 lastbilsekipage och av dem hade 80 fordon större eller mindre brister i form av bristfällig belysning och lastsäkring. 14 ekipage rapporterades för hastighetsöverträdelser, ett fall av rattfylleri påträffades och i sex fall fanns brister gällande kör- och vilotider.

Utöver den tunga trafiken kontrollerades även bland annat 100 taxibilar och av dessa rapporterades 23 förare för brister i tidboken som avser kör- och vilotider.

Under veckan rapporterades även två förare för olovlig körning samt en för mobilprat under färd.

- Vi noterar rätt många rapporter under den här insatsen trots att vi var relativt få säger Anders Karlsson.

Under förra veckan var nämligen många poliser utlånade till en stor kommendering i Malmö, vilket påverkade numerären som kunde arbeta med trafikveckan.

- Att vi trots detta hittar så väldigt många brister visar att den här typen av kontroller behövs.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.