01 september 21:00, Övrigt, Stockholms län

Polisen har under dagen biträtt i sju handräckningar. Det kan till exempel innebära att köra någon som mår psykiskt dåligt till sjukvård.

En av polisens många arbetsuppgifter är handräckningar. 

Handräckning innebär att polisen har lagstadgad skyldighet att lämna andra myndigheter, regioner och kommuner hjälp/biträde i vissa fall där det kan befaras att polismans särskilda befogenheter att utöva våld eller tvång behöver användas, alternativt att det annars finns synnerliga skäl.

Det kan exempelvis röra sig om att föra eller återföra personer till beslutad vårdinsats, att bistå vårdpersonal vid en förflyttning av person, att bereda tillgång till någons hem för att läkare ska kunna utföra en undersökning, med mera.

De vanligaste begäran om handräckning från polisen handlar om hjälp/biträde enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller Lagen om Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), begäran om hjälp/biträde enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt begäran om hjälp/biträde enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Fram till klockan 21 idag har sju handräckningar skett som gått via regionsledningscentralen i Stockholms försorg. Det är varken fler eller färre än övriga dagar.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.