10 september 00:14, Sjölagen, Norrtälje

En man misstänks för att ha kört båten under påverkan av alkohol

Sjöpolisen fick kännedom om att en båt gått på grund i närheten av Hemmarö. Efter att båten inte stod på grund längre konstaterades att mannen kan misstänkas för att ha kört båten under påverkan av alkohol.

Han medtogs för fortsatt utredning angående misstänkt sjöfylleri. 

Sjöfylleri
Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som med motordrift kan köras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.

Vid sjöfylleri är det inte bara den som framför fartyget som kan ställas till ansvar. Även den som har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott. På en fritidsbåt kan det vara den person som navigerar.

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt sjöfylleri
Gränsen för grovt sjöfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även en påverkad skeppare som inneburit en avsevärd fara för sjösäkerheten, kan dömas för grovt sjöfylleri, även om gränsvärdet inte är uppnått.

Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Körkortsingripande vid sjöfylleri
Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon. Transportstyrelsen gör en bedömning från fall till fall vid dessa ärenden.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.