Uppdaterad 30 september 09:28

27 september 11:00, Försvunnen person, Malmö

Polisen söker efter en kvinna i 30-årsåldern som är försvunnen i Malmö sedan i fredags.

Forsvunnen1.PNG

Polisen söker just nu i Oxie med omnejd, men kvinnan kan befinna sig på annan plats. Alla tips är av intresse.

Har du sett kvinnan någon gång sedan i fredags? Ring polisen på 114 14.

Ser du kvinnan i detta nu ring larmnumret 112.

Uppdatering kl. 20.25: Polisen har under dagen och kvällen sökt efter den försvunna kvinnan med en större resurs i Oxie med omnejd och hanterar det som en räddningsinsats enligt Lag om skydd mot olyckor. Inom ramen för detta arbete används särskild och beprövad metodik. I arbetet har bland annat hund, rytteri, helikopter och drönare använts.

Kvinnan har inte anträffats och arbetet med att eftersöka henne kommer därför att fortgå. Detta sökarbete bedrivs även fortsättningsvis som en räddningsinsats, Polisen söker efter en levande person.

Parallellt med räddningsinsatsen bedrivs en förundersökning om människorov och denna rubricering är inte förändrad. En person sitter fortsatt anhållen, misstänkt för människorov. I förundersökningen är olika utredningsåtgärder vidtagna i syfte att utreda brott. En sådan åtgärd är att ett område i Oxies västra delar är avspärrad för vidare undersökning.

Förundersökningen leds av åklagare. Det finns i nuläget ingen mer information att lämna när det gäller förundersökningen.

Polisen är fortsatt tacksam för eventuella tips, iakttagelser och observationer.

Uppdatering 28/9 07:26:

Sökinsatsen har fortsatt i mindre skala under natten, men kvinnan är fortsatt försvunnen. Under morgonen går sökandet upp med full kraft igen. Polisen kommer söka med bland annat hundpatruller och helikopter i Oxie-området.

Polisen är fortsatt intesserad av tips och välkomnar allmänheten att höra av sig på 114 14. Ser du kvinnan i detta nu - ring larmnumret 112.

Uppdatering kl. 16.05: Idag kl. 15.40 avslutades den sökinsats enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) som pågått i Oxie med omnejd. Sökarbetet med stöd av LSO har bedrivits genom särskild rutin, bland annat genom att indela sökområdet i sektorer. Största delen av dessa sektorer är nu genomsökta utan att kvinnan anträffats och det bedöms därför att en sökinsats med LSO som lagstöd inte längre är tillämplig i just Oxie med omnejd. Sökandet efter den försvunna kvinnan kommer att dock att fortsätta på specifika platser. Bland annat kommer polis att genomföra insatser i det aktuella området under dagen och morgondagen.

Om ny information inkommer, kan sökinsatsen komma att utökas på nytt och även flytta till andra platser.

Polisen är fortsatt intresserad av tips och välkomnar allmänheten att höra av sig på 114 14. Ser du kvinnan i detta nu - ring larmnumret 112.

Uppdatering 30/9 09:28

Polisen är klara med sökinsatsen i Oxie . Inga nya sökinsatser är planerade just nu, men i det intensiva utredningsarbetet som pågår följs alla tips upp. Inkommer det upplysningar som gör det angeläget att söka efter kvinnan på någon specifik plats kommer det ske omedelbart.

Polisen vill fortsatt få in observationer av en silvrig Suzuki Vitara från 2002. Vi behöver information om var den har varit från 17:00 i fredags och framåt.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.