Uppdaterad 28 september 22:11

28 september 20:37, Övrigt, Norrköping

Postpaket undersöks på Migrationsverket.

Polis och räddningstjänst samverkar vid Migrationsverket i Norrköping. Anledningen är att det i verkets posthantering  inkommit ett paket med oklart innehåll.

I nuläget är det inget som säger att innehållet är farligt. Dock väljer polisen, på inrådan av räddningstjänsten,  att ta hjälp av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. De har en avancerad indikeringsenhet som är på plats i Norrköping under kvällen.

Indikeringsenheten har kompetens att säkerställa hanteringen och i slutändan också konstatera vad innehållet består av.

 Ingen person är skadad eller påverkad av paketet som finns inomhus. I nuläget är själva rummet där paket finns avspärrat. Varför och varifrån paketet kommer återstår  för polisen att utreda.

22:04 Paketets innehåll visade sig vara helt ofarligt och vi kan hantera det själva.

22:10 En anmälan om olaga hot upprättas och paketet tas i beslag för vidare utredningsåtgärder.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.