25 april 23:14, Misshandel, Tyresö

Minderårigt barn kan ha bevittnat en misshandel inomhus i Tyresö kommun.

Via SOS Alarm fick polisen veta att två personer bråkade i en bostad i ett flerfamiljshus. När polisen var på plats kom det fram att mannen är misstänkt för misshandel mot sin sambo. Hon behövde inte ambulanssjukvård.

I lägenheten fanns även ett barn under fem år. Förutom misshandel är mannen även misstänk för barnfridsbrott i och med att barnet kan ha bevittnat misshandeln. 

Mannen greps och efter förhör kommer åklagare besluta om han ska vara fortsatt frihetsberövad.

Information om brottet barnfridsbrott
För straffansvar krävs att det brott som barnet har bevittnat är styrkt.
Det är straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
En person räknas som barn upp till 18 års ålder.
Straffet är fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.