09 april 22:08, Larm Överfall, Upplands-bro

Vaktbolag fick överfallslarm från busschaufför i Bro.

Polisen som var på plats har pratat med busschauffören samt identifierat gärningspersonen som är misstänkt för förgripelse mot tjänsteman.

I och med att gärningspersonen är identifierat är hon inte frihetsberövad.

I brottsbalken 17 kap 2§ står det följande om förgripelse mot tjänsteman

Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med en sådan gärning, döms för förgripelse mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt döms för grov förgripelse mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år. Lag (2016:508).

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.