29 augusti 16:08, Övrigt, Borlänge

Nedlagd förundersökning.

Förundersökningen gällande ärendet där Casper anträffades skadad i slutet av november 2020 i centrala Borlänge och efter kortare tid på sjukhus avled har nu lagts ner.

Det finns ej anledning att fortsätta utredningen.

Rättsmedicinska undersökningen kan ej avgöra om dödssättet varit olycksfall, annans handaverkan eller eget avsiktligt handlande enligt obduktionsprotokollet.

Utredningsåtgärder som vidtagits har dock inte lett fram till att man på något sätt kan styrka någon annan persons inblandning eller att brott skall vara orsaken till dödsfallet.

Fortsatt utredning förväntas ej på något sätt kunna ge svar på vad som inträffat och orsakat den avlidnes död och därför drivs inte ärendet vidare utan läggs ned.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.