14 juni 09:48, Övrigt, Malmö

Beslut om UAS, Malmö.

Polisen har beslutat om att använda kamerabevakning i form av UAS i hela Malmö.
Beslutet gäller den 14 juni 2022 och innebär en möjlighet för polisen att använda UAS vid behov.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.

Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete.

Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.

 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.