24 oktober 10:53, Brand, Gävle

Brand på station för återvinning och avfallshantering.

Polisen är på plats på Upplandsgatan i Gävle med anledning av en brand på en station för återvinning och avfallshantering. Minst en byggnad ska ha skadats i branden, inga personskador har rapporterats in.

Räddningstjänsten är på plats för att släcka branden. Frågor om spridningsrisk, brandens omfattning och hur lång tid släckningsarbetet förväntas ta besvaras inte av polisen. 

Polisen har upprättat en avspärrning kring brandplatsen. Det kommer att utredas om det ligger något brott bakom branden, vilket är oklart i nuläget. 

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.