25 oktober 13:15, Anträffad död, Uppsala

Mänskliga kvarlevor funna på byggarbetsplats i Uppsala

Under arbete på tisdagseftermiddagen anträffas skelettdelar på en byggarbetsplats i en stadsdel belägen i östra Uppsala.

Personalen avbryter genast arbetet och kontaktar polisen.

En polispatrull som beordrats till platsen kan med hjälp av en osteolog komma fram till att kvarlevorna är mänskliga.

Omständigheter talar för att det kan röra sig om ett arkeologiskt fynd. Men då det inte går att utesluta att kvarlevorna är från nutid och kan härröra från brott upprättas en anmälan om mord, alternativt dråp.

Under onsdagen undersöks fyndplatsen av polisens tekniker.

Utredningen fortsätter.

Uppdatering 2022-10-26, 11.40

Polisens tekniker är klara på platsen. Kvarlevorna transporteras till Rättsmedicinalverket för bland annat åldersbestämning och övrig analys.

Den intiala bedömningen om att kvarlevorna är mycket gamla kvarstår.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.