26 oktober 21:08, Trafikolycka, vilt, Södermanlands län

15-tal viltolyckor i länet senaste timmarna.

Sedan klockan 17:00 har ett 15-tal viltolyckor kommit till polisens kännedom i Södermanland. Ingen har renderat i personskador.

Majoriteten av dessa rör rådjur. Olyckorna har inträffat på flera olika vägar i länets olika kommuner. 

Till trafikanterna: 

Viltet är mer i rörelse under hösten och vintern och det är därför stor risk att du möter dem ute på vägarna.

Var uppmärksam och kör försiktigt, du kan möta vilt var och när som helst. Ta varningsmärken för vilt på allvar och var särskilt uppmärksam under gryning och skymning.

Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skador man får vid en olycka. Genom att hålla rätt hastighet ökar också dina möjligheter att hinna reagera i tid om något vilt kommer ut på vägen. Stoppsträckan blir längre ju högre hastighet du har och det blir dessutom svårare att ha kontroll över fordonet om du behöver göra en undanmanöver.

Vet du hur du ska agera om du är med om en viltolycka? 

Läs bifogade länkar för att lära dig mer.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.