01 maj 07:50, Sammanfattning natt, Västerbottens län

Ett urval av nattens polisverksamhet klockan 00:00-07:00:

Sedan midnatt har fem personer omhändertagits för fylleri. En person har medtagits för provtagning efter misstanke om ringa narkotikabrott genom eget bruk, personen misstänks i samband med detta ha gjort sig skyldig till våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. 

22:02 Ordningslagen, Umeå
Under valborgskvällen beordrades polisen till Tvistevägen på Ålidhöjd i Umeå med anledning av att många berusade människor befinner sig på platsen där musik spelas ur högtalare. 

Polisen tar beslut om att upplösa festligheterna som bedöms vara en offentlig tillställning, som inte har något tillstånd. Festen upplöses eftersom stor oordning råder på platsen och boende riskerar att störas. En anmälan om brott mot ordningslagen upprättas. Ingen person är delgiven misstanke om brott.

00:52 Trafikbrott, Vilhelmina
Polisen kontaktas gällande bilar som stör genom att spela hög musik längs Volgsjövägen i Vilhelmina. Polisen stoppar och kontrollerar därefter en A-traktor vars förare får en ordningsbot för att ha spelat hög och störande musik.

02:49 Rattfylleri, Storuman
Polisen stoppar och kontrollerar en personbil i Hemavan. Föraren, en man, misstänks för rattfylleri och olovlig körning. En passagerare i bilen misstänks för ringa narkotikabrott eget bruk mm.

Övrigt: En viltolycka har inrapporterats till polisen, den inträffade på länsväg 642 Täfteå. Inga personskador uppstod.

Resultat av polisens arbete riktat mot droganvändning bland unga i Umeå lördag och söndag:

Under lördag och söndag har polisen i Umeå arbetat riktat med att tidigt upptäcka droganvändning, så som alkohol och narkotika, bland unga. Detta genom att i ett brottsförebyggande syfte synas och arbeta uppsökande och relationsskapande i de miljöer där unga befinner sig.
Huvudsakligen har det handat om Umeå centrum där många unga rör sig dag, kväll och natt under högtider och helger.

Poliserna som har arbetat inom ramen för insatsen har upplevt att stämningen har varit god, men berusningsgraden hög, bland de unga.

Fem anmälningar gällande narkotikabrott har upprättats. Ett antal minderåriga som anträffats med alkohol har fått den beslagtagen. Flera orosanmälningar samt samtal till vårdnadshavare har gjorts där polisen har känt oro för de miljöer de unga vistas i.
Under helgen, både lördag och söndag, har polisen träffat på många unga från 13 år och uppåt där berusningsnivån har varit hög. Två unga har omhändertagits enligt polislagen 12§ då de vistats i en dålig mijö där alkohol förekommit. 

Många unga visats i centrumkärnan både dag, kväll och natt. I centrumkärnan förekommer mycket alkohol och narkotika varför polisen inte tycker att det är en bra aktivitet för unga att vistas i centrum utan syfte.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.