Sök
Stäng Meny

16 november 16.34, Övrigt, Värmlands län

Under vecka 45 genomförde polisen i Värmland en riktad insats mot yrkestrafik.

Totalt kontrollerades 200 tunga fordon samt åtta taxifordon. Av dessa var 45 behäftade med olika grader av brister,  i två fall så allvarliga att fordonen inte fick fortsätta färden. Tre förare misstänks för narkotikabrott, tio förare rapporterades för hastighetsöverträdelse och fem förare misstänks för rattfylleri. Två ärenden upprättades avseende misstänkt vapenbrott, fyra fall av överträdelser av kör- och vilotidsregler uppdagades och i två fall var lastsäkringen bristande.

Polismyndigheten har i samarbete med European Roads Policing Network (ROADPOL) planerat 2024 års insatser i vägtrafiken. ROADPOL är en sammanslutning av polisorganisationer inom primärt EU som har som syfte att minska antalet döda och svårt skadade i vägtrafikmiljön. Det sker även erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning inom ROADPOL.

Vid kontroll av yrkestrafik kontrolleras kör- och vilotider, farligt gods och det genomförs flygande inspektioner. Givetvis kontrolleras även nykterhet och körkortsbehörigheter samt att rätt tillstånd finns för de aktuella transporterna. Yrkestrafiken har stor möjlighet att påverka övrig vägtrafik varför det är vitalt att yrkestrafiken uppträder som föredömen i vägtrafikmiljön.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.