Innan något händer

Innan det händer riktar sig till personer med en medfödd intellektuell funktionsnedsättning (IF) och personer runt dem. Syftet är att öka kunskapen om relationer, integritet, sex och när sexuella handlingar övergår i att bli brottsliga handlingar.

Kvinna pratar med barn

Att tidigt prata med barn och unga om integritet ökar chansen att de får tillräckligt med kunskap för att självständigt göra bra val i livet. Detta gäller alla människor, men personer med en intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta och sårbara.

På exempelvis sociala medier finns det personer som letar efter människor de kan utnyttja, bland annat sexuellt. Vi människor är sexuellt aktiva, det gäller även intellektuellt funktionsnedsatta personer.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Kontakta polisen

Känner du oro för att någon är utsatt eller utsätter någon annan? Kontakta polisen istället för att avvakta och utred absolut inte på egen hand. Polisen utreder om det finns ett brott att utreda.

Checklista

Om du känner oro för någon:

  • Ställ frågan: har det hänt något? Berätta för mig.
  • Ställ frågor där personen kan beskriva händelsen, inte bara svara med ja eller nej.
  • Spela gärna in samtalet på din mobiltelefon.
  • Dokumentera varför du känner oro – vad du hört och sett.
  • Tala inte med någon obehörig.
  • Fråga polisen hur man kan tänka kring mobil, dator, kläder, dusch/tvättning av utsatt person. Spårsäkring och stödbevining kan vara avgörande i utredningen.

Lyssna – observera – dokumentera 

Relaterad information

Här kan du ta del av andra material framtagna av myndigheter och organisationer.